Метални разколения за въздуховоди

В повечето случаи не е необходимо въздухът да се подава и извлича поотделно във всяко помещение. Напротив. Една добре проектирана система за обработка на въздуха може да работи с минимален брой вентилационни отвори, които постепенно се свързват към сложна система от въздуховоди. Именно разклоненията на въздуховодите (понякога и отклоненията) се използват в желаните места на разделяне. 

В офертата на Dalap.bg можете да намерите разклонителния тип "Т" и "Y" с диаметър от 80 до 450 мм. Този диаметър може да бъде един и същ във всички краища, но може и да бъде удължен. Разклонениеята служат като редуктори.  

Монтажът обикновено е много лесен и не са необходими инструменти. Съединенията просто се притискат едно към друго. В случай че трябва да свържете два компонента (разклононения, колена и др.), трябва да използвате външно съединение. При монтажа на някои компоненти (напр. седловиден елемент), но въщо така може да са необходими монтажни материали или допълнителни инструменти. Ще се радваме да ви помогнем с избора на разклонения в нашият отдел за съвети и също така да обсъдим конкретния ви случай лично. Просто се свържете с нас на info@dalap.bg или на телефон +359 888 440 333.

Активни филтри

Метално Y-образно разклонение 80 / 80 мм
Код на стоката: 80185

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
36,46 лв. с ДДС 30.38 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Y-образно разклонение 100 / 100 мм
Код на стоката: 3299

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
36,90 лв. с ДДС 30.75 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Y-образно разклонение 125 / 125 мм
Код на стоката: 3188

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
39,06 лв. с ДДС 32.55 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Y-образно разклонение 150 / 150 мм
Код на стоката: 308

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
45,16 лв. с ДДС 37.63 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Y-образно разклонение 160 / 160 мм
Код на стоката: 2380

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
44,33 лв. с ДДС 36.94 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Y-образно разклонение 200 / 200 мм
Код на стоката: 314

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
52,92 лв. с ДДС 44.1 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 80 / 80 мм
Код на стоката: 80175

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
16,92 лв. с ДДС 14.1 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 100 / 80 мм
Код на стоката: 80176

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
18,11 лв. с ДДС 15.09 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 100 / 100 мм
Код на стоката: 3181

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
14,41 лв. с ДДС 12.01 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 125 / 100 мм
Код на стоката: 90234

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
18,19 лв. с ДДС 15.16 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 125 / 125 мм
Код на стоката: 3182

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
18,88 лв. с ДДС 15.73 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 150 / 125 мм
Код на стоката: 90232

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
23,26 лв. с ДДС 19.38 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 150 / 150 мм
Код на стоката: 3193

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
24,20 лв. с ДДС 20.17 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 160 / 100 мм
Код на стоката: 85039

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
23,77 лв. с ДДС 19.81 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 160 / 125 мм
Код на стоката: 85041

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
23,09 лв. с ДДС 19.24 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 160 / 150 мм
Код на стоката: 85042

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
25,82 лв. с ДДС 21.52 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 160 / 160 мм
Код на стоката: 85040

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
25,66 лв. с ДДС 21.38 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 200 / 100 мм
Код на стоката: 200100

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
26,26 лв. с ДДС 21.88 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 200 / 125 мм
Код на стоката: 85045

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
26,69 лв. с ДДС 22.24 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 200 / 150 мм
Код на стоката: 90233

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
27,64 лв. с ДДС 23.03 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 200 / 160 мм
Код на стоката: 85046

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
31,56 лв. с ДДС 26.3 без ДДС
There are not enough products in stock

Метално Т-образно разклонение 200 / 200 мм
Код на стоката: 3274

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
33,12 лв. с ДДС 27.6 без ДДС
There are not enough products in stock

Dalap TM 250/160 - T spojka
Код на стоката: 3305

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То е с дълъг експлоатационен живот. Сглобяването му е лесно, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
38,27 лв. с ДДС 31.89 без ДДС
There are not enough products in stock

Т-образно метално разклонениe Ø 150 / Ø 100 мм
Код на стоката: 90132

Разклонението се използва за разделяне или сливане на въздуховоди. То има дълъг експлоатационен живот. Монтажът му е лесен, без да се използват сложни инструменти (съединенията просто се притискат едно към друго).

На склада
22,74 лв. с ДДС 18.95 без ДДС
There are not enough products in stock